Projectes en exposició

En aquest apartat podeu consultar els expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública

  • Projecte del Pla especial urbanístic per a l’ampliació del mas Can Buch

  •  Projecte d’urbanització d’una parcel·la industrial 

  • Projecte de pavimentació d’un tram del camí de les Carreres 2a Fase Etapa B