Edictes

Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1935 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1918 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 29-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del conveni urbanístic de serveis tècnics de l'estació de bombeig
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 443 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Licitació d'obra del Projecte executiu de reforma de la rectoria de Sant Esteve de Llémena (part estructura i escala), Fase 1
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 323 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 27 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11918 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11915 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11286 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11269 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals de Sant Aniol de Finestres