Edictes

Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2340 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2024 Bop: 56-0 Edicte: 2086 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 56-0 Edicte: 2083 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació del contracte d'obres "Projecte de pavimentació d'un tram del carrer de les Carreres, 2a Fase, Etapa B"
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1996 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació del contracte d'obres "Projecte de substitució de la canonada principal de subministrament d'aigua al nucli de Sant Esteve de Llémena"
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1556 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1554 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1068 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma de la rectoria (part instal·lacions i fusteria exterior) Fase 2
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1058 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del pressupost per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11343 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10654 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 03/2023