Període pendent de pagament (morositat)

2022

4t trimestre de 2022 detall

3r trimestre de 2022 detall

2n trimestre de 2022 detall

1r trimestre de 2022 detall

2021

4t trimestre de 2021 detall

3r trimestre de 2021 detall

2n trimestre de 2021 detall

1r trimestre de 2021 detall