Període mig de pagament

Tota la informació relacionada amb el període mig de pagament de l’Ajuntament.