Sant Aniol de Finestres

 • Castell de Finestres

  Les restes de l’antic castell es troben prop del camí de Sant Antoni a Mieres i Santa Pau.

  L’any 906 apareix la seva referència més antiga. També s’anomena el castell de Finestres l’any 947, quan es va fer la consagració de l’església de Santa Maria de Finestres.

  Era de dimensions reduïdes, típicament roquera, sense gaires comoditats i a 960 metres d’altitud, ocupant tota la plataforma de la muntanya i envoltada de precipicis. D’aquestes construccions quasi no ha restat res.

  Actualment, hi ha les restes d’una possible cisterna i uns trams de graonada, adossats a la roca que permeten enfilar-se a la ruïna.

  Podeu trobar més informació del municipi al web Turisme Sant Aniol

 • Església de Santa Maria de Finestres

  Està situada a poc més de 5 quilòmetres de Sant Aniol, en una pista forestal que va fins a Mieres, només s’hi pot arribar a peu.

  Temple d’origen romànic, d’una sola nau, molt modificada. De l’edifici original resta l’absis semicircular sobrealçat i la volta. Formava part de l’antic poble de Finestres, situat al bell mig de la serra del mateix nom.

  Va ser consagrada el 947 pel bisbe Gotmar de Girona. L’església de Santa Maria esdevingué Priorat benedictí dependent de Sant Esteve de Banyoles, al qual el monestir pertanyia ja el 1096. El Priorat s’extingí el 1836, tot i que des del segle XV no hi hagué comunitat i els abats eren comendataris. El temple, que sofrí danys en els terratrèmols de 1427-28, actualment és tancat. Havia estat ampliada el 1779 i el 1813, en suprimir-se el Priorat, esdevingué només parròquia.

  A la part davantera de l’església es pot veure una làpida en honor de l’obrera olotina Lliberada Farrerons, col·locada en el centenari de la seva mort. Segons la tradició, el 21 de juny de 1842, dia de la seva mort, la campana del santuari va tocar sola 27 vegades en senyal d’alabança de la Santíssima Trinitat, de la que Lliberada era molt devota.

  Cada any s’hi celebra l’Aplec del Roser.

  Podeu trobar més informació del municipi al web de Turisme Sant Aniol

 • Jaciment del Roc de la Melca

   

  El Roc de la Melca es localitza a l’est del poble de Sant Aniol de Finestres, en la mateixa Vall i a l’esquerra de la Llémena, a l’altre costat del Torrent que ve del Santuari, en un lloc molt proper a Sant Aniol.

  Es tracta d’un gran bloc de pedra sorrenca que es va desplaçar fa milers d’anys del seu lloc original, deixant una petita cavitat a sota. Durant un moment molt concret de la prehistòria, fa més de 20.000 anys, aquesta cavitat fou utilitzada d’habitatge per part d’un petit grup humà.

  Aquest jaciment va ser descobert per Francesc Riuró l’any 1969 i a partir dels materials recollits i les analítiques realitzades, es va confirmar que va ser habitat al final del període Gravetià, durant el paleolític superior, ara fa, aproximadament, uns 20.900 anys. Després, la cavitat fou abandonada i ja no es va tornar a reocupar mai més. Només van quedar-hi les restes d’eines de pedra que havien fet servir els seus estadants i alguns ossos dels animals que havien menjat.

  Com a curiositat, cal destacar que a la part superior de l’enorme bloc de pedra s’hi veuen unes regueres i unes cassoletes circulars d’uns 50 cm o poc més de diàmetre, moltes aparentment comunicades entre si, que podrien haver tingut una funció de recollida d’aigua de pluja, tot i que això és ara com ara impossible de confirmar.

  Podeu trobar més informació del municipi al web de Turisme Sant Aniol

 • Església de Sant Julià de les Medes

  La capella de Sant Julià de les Medes està ubicada dalt de la Serra de Finestres. Té una sola nau, que fou sobrealçada, utilitzant aquest espai com a colomar. L’absis, a llevant, és semicircular i conserva part de l’antiga coberta de llosa. Actualment no disposa de campanar. Va ser bastida amb pedra menuda; el teulat és a dues aigües, sostingut per bigues de fusta, cadirat, llates i teules col·locades a salt de garsa. La porta és a ponent, feta de senzilles dovelles; damunt d’ella un òcul dona llum a la nau i una gran obertura ventila l’espai superior.

  Podeu trobar més informació del municipi al web de Turisme Sant Aniol

 • Església de Sant Joan de Medes

  És una petita construcció d’una sola nau, sobrealçada, amb accés directe a la part superior pel costat de tramuntana. A la nau s’hi accedeix pel costat de ponent gràcies a una porta feta de carreus tallats. L’interior mesura uns quatre metres de llargada per 2,70 d’amplada. Està decorada amb restes de pintures sobre estuc que imiten motius arquitectònics típics del món del gòtic. Foren realitzades l’any 1859. En el frontispici també hi ha ubicat el cloquer d’espadanya, amb un sol ull.

  Podeu trobar més informació del municipi al web de Turisme Sant Aniol

 • Església de Sant Aniol de Finestres

  Es tracta d’un edifici d’una sola nau ampliada amb d’altres de laterals, una de les quals està dedicada a Santa Llúcia. La part més antiga, dels segles X-XI és l’absis romànic. Té arcuacions llombardes cegues, separades en grups de tres per lesenes. Exteriorment s’aprecia que l’església fou sobrealçada. La porta d’entrada és a la banda oest i té una portalada barroca de pedra on consta la data de 1759 i la inscripció llatina “Sere non est hi caliud nisi domus Dei et porta celi”. Està coronada per la imatge de Crist a la creu i la de la Verge Immaculada, dues testes humanes emmarquen la data de construcció. A la banda de sud té dues gàrgoles de pedra i també una obertura de llum rectangular a l’alçada del cor. Aquesta obertura té una llinda amb l’any 1803 gravat. A la banda sud també hi ha la sagristia, la qual, junt amb les capelles laterals és del segle XVIII. El campanar s’alça a la part lateral del frontispici i és una torre amb quatre obertures a cadascun dels costats, a la part superior. El teulat del campanar és punxegut i de quatre vessants. Hi ha un petit porxo.

  L’església té un absis semicircular que estava tapat a l’interior per un retaule de fusta modern en el que apareixen les imatges de Sant Aniol, de la Mare de Déu del Carme i de Sant Pere. Tot l’interior de l’església és enguixat i pintat amb pintures modernes molt malmeses. La connexió entre les naus laterals i la central es fa a través de dues grans arcades que hi ha a cada costat. Les més properes al presbiteri tenen arcs formats amb carreus de pedra.

  L’any 1997, arran d’unes obres a l’interior, es va efectuar una troballa arqueològica excepcional, un mosaic d’època romana

  Des d’aquí podeu fer un tour virtual de l’interior de l’església

  Més informació al web de Turisme Sant Aniol

 • Església de Sant Miquel de Bustins

   

  És una petita construcció d’una sola nau capçada per un absis semicircular que presenta dues obertures de doble esqueixada, una al bell mig de la conca absidal -encegada- i l’altra al sud-est. La porta d’accés a l’edifici, situada a ponent, és formada per un únic arc de mig punt, amb llinda i timpà llis. A sobre hi ha una petita finestra i el campanar d’espadanya de doble obertura.

  Una altra finestra de doble esqueixada s’obre a la façana de migdia. L’interior de la nau és cobert amb volta apuntada. El perímetre de l’absis és resseguit per una cornisa, a partir de la qual arrenca la volta de mig cercle lleugerament apuntat que cobreix aquest espai. Als extrems de la porta neixen dos bancs seguits que acaben al presbiteri. L’exterior és format per petits carreus sense polir, disposats en filades uniformes, però irregulars, reforçades per grans carreus als angles. L’aparell permetria situar-ne la construcció dins el segle XI, però l’estructura interior és coherent amb les formes del segle XII, dins els tipus rurals on perviuen les formes constructives del segle anterior.

  L’any 1136, se sap que l’església de Sant Miquel de Bustins existia, quan «Arnallus clerici de Bostin» signà com a testimoni a la donació feta per Guillem Ademar de «illum mansum de Collo cum omnibus suis pertinentiis» a l’església de Santa Maria de Finestres.

  Podeu trobar més informació del municipi al web de Turisme de Sant Aniol