Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

www.garrotxa.cat
Tel. 972 274 900

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT (Delegació Olot)

www.aeat.es
Tel. 972 269 061

SEGURETAT SOCIAL (Adm. Olot)

www.seg-social.es
Tel. 972 260 184

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS D’OLOT

www.gencat.es/justicia
Tel. 972 260 020

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació d’Olot)

www.cambragirona.cat
Tel. 972 225 050

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070